Repo Icon


controldaemondcb - 1.0-1

0.00/5 (0 投票).

Tự động fake tất cả thông số mà app đọc được của iDevice như Advertising id, Device name, Carrier, iOS version ... - Fake device model (lưu ý chỉ fake device cùng kích thước màn hình: ví dụ iPhone 5 5s, iPad 3 iPad 4 iPad mini 3,4 ...) - Hổ trợ sẵn list thông tin carrier của hơn 200 nước


Comments

No comment.